Je bent hier > Home / Projectoproepen / NextTech 2017
AFGESLOTEN

 

In januari 2016 lanceerde het Brussels Gewest het NextTech-plan om de ontwikkeling van de digitale economie te stimuleren. Het plan, dat twintig concrete maatregelen telt, moet zorgen voor een omgeving die de oprichting en ontwikkeling van ICT-bedrijven voedt. Hierbij ligt de nadruk op drie beloftevolle technologieën: virtual reality, het internet der dingen en big data.

Om die doelstelling te behalen, zet het Brussels Gewest ook in op veelbelovende projecten.

Daarom heeft het een projectoproep gelanceerd ter ondersteuning van de uitvoering van zes maatregelen van dat plan:

– Integratie van prioritaire technologieën bij instellingen voor publieke/private huisvesting;

– Gespecialiseerde begeleiding op het vlak van de gekozen prioritaire technologieën;

– Sensibilisering van jongeren voor informaticaberoepen;

– Verkoopopleiding voor ondernemers;

– Voorbereiding op internationale technologiebeurzen;

– Ontwikkeling van korte ICT-opleidingen.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING ?

Alle ondernemingen (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, enz. die activiteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Selectiecriteria voor het project:

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die de maatregelen het best uitvoeren en het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens 4 criteria worden beoordeeld:

– Overeenstemming met de doelstellingen van de NextTech-projectoproep

– Innoverend karakter van het project t.o.v. het aanbod op de Brusselse markt

– Technisch-economische geloofwaardigheid van het project

– Potentieel voor het creëren van economische waarde en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat kunt u ontvangen?

Specifieke gewestelijke financiële steun

Een financiële tegemoetkoming op vraag van alle ondersteuningsdiensten voor bedrijven

Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN ?

1. Raadpleeg ook Cahier II – Administratieve bepalingen en verplichtingen

2. Download en vervolledig het formulier en de bijlagen ervan die kunnen worden teruggevonden op de website van BEW

3. Stuur alle documenten via e-mail naar: projecteconomie{à}gob.brussels

De aanvraag moet vóór 01/09/2017 om 10.00 uur zijn ingediend.

Meer informatie

RESULTATEN

Een deskundigenjury selecteerde in totaal negen projecten voor 401.141 euro.

Brussels Steam Academy – Gluon VZW / Bozar NV / DesidErasmus

De Brussels Steam Academy (BSA) laat jongeren tussen 14 en 18 jaar oud in Brussel toe om de technologieën van het NextTech-plan te ontdekken. De BSA moedigt jongeren aan om na te denken over technologische en creatieve oplossingen voor verschillende maatschappelijke, milieugerelateerde en economische uitdagingen. Ze worden uitgenodigd om woensdagnamiddag en in het weekend die technologieën te ontdekken en een persoonlijk project, idee of prototype te ontwikkelen met de hulp van ervaren ingenieurs, designers en artiesten in de Erasmushogeschool.

Cyber Security Challenge Belgium 2018 – NVISO CBVA

Er wordt een Cyber Security Challenge georganiseerd in Brussel, waarbij jonge studenten (van meer dan 18 jaar oud) via een wedstrijd gesensibiliseerd worden rond cyberveiligheid. Er worden teams van vier studenten van in heel België samengebracht die over een minimum aan informaticakennis moeten beschikken.

Service Design Factory Brussels – DesidErasmus

Er wordt een Service Design Factory opgericht in Brussel, toegespitst op vernieuwende digitale technologieën. Het project behelst investeren in een aangepaste infrastructuur, waar ondernemingen en studenten kunnen samenwerken en samen kunnen creëren met als doel de ontwikkeling van nieuwe digitale producten. De laatste technologische nieuwigheden worden ter beschikking gesteld (zelfs nog voor ze in België op de markt komen) (bijv. Alexa, Google Home, MS Hololens).

LED IoT, VR/AR, AI – DesidErasmus

De doelstelling is ondernemingen ondersteuning aan bieden bij hun projecten met betrekking tot nieuwe technologieën (IoT, VR, AI) via adviesverlening, begeleiding en prototypingdiensten. Die ondersteuning zal in de FabLabs en MediaLabs van het departement Design & Technologie van DesidErasmus worden geboden. Het project is gebaseerd op en ligt in de lijn van het (tussen 2012 en 2016 door het Vlaams Gewest gefinancierde) project LED ‘Mobile & Wearable’).

IOT Factory Brussels – API Services

IOT FACTORY BRUSSELS (IFB) = een katalysator voor ondernemingen die in de sector van het internet der dingen actief zijn in Brussel. De doelstelling is dé locatie in Brussel worden waar nieuwe ondernemingen in de IoT-sector opgestart worden en groeien in een beschermde omgeving. Het wordt een katalysator voor start-ups in de IoT-sector, georganiseerd rond een selectiecomité, coaches, vernieuwende technologische middelen en financiering. Die katalysator zal via een animatieprogramma ontwikkeld worden om te komen tot de uitbouw en ontwikkeling van een unieke omgeving in het Brussels Gewest.

Digitag – Digital Advice Group SPRL / DSEA ULB Podcast

Het project behelst de organisatie van een korte opleidingscyclus met een certificaat en een systeem voor voortgezette opleiding op afstand.

Eerste fase: En reeks conferenties organiseren om de door start-ups gebruikte methodes te promoten en vervolgens een reeks workshops te organiseren over de digitalisering van ondernemingen.

Tweede fase (2018-2019): de workshops digitaliseren en een e-learningplatform ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen een certificaat te laten behalen met betrekking tot digitalisering en online leren en een online academie ontwikkelen waarmee die personen opgeleid kunnen worden via een platform of waar andere opleiders hun cursussen online kunnen plaatsen (in samenwerking met de ULB podcast, deskundige met betrekking tot de ontwikkeling van MOOCplatformen, de ontwikkeling van online cursussen en de begeleiding van e-learningprojecten).

DigitYser – European Data Innovation Hub VZW

Het project behelst de organisatie van korte deskundigenopleidingen (van maximum tien dagen) over VR-/AR-technieken voor informaticaontwikkelaars (of personen die al basisinformaticaopleidingen gevolgd hebben), met als uiteindelijke doelstelling B2Btoepassingen te ontwikkelen. De doelstelling is kennisoverdracht met het oog op een stijging van de omzet/betere informaticavaardigheden.

Internatinale beurzen voorbereiden– Mobilitas

De doelstelling is opleidingen organiseren en ondernemingen ondersteunen die aan technologiebeurzen deelnemen.

Programma:

– Twee korte en interactieve opleidingscycli per jaar;

– Een praktische gids opstellen om ondernemingen te begeleiden.

Het is de bedoeling om ondernemingen die aan beurzen deelnemen te stimuleren om aan die seminaries deel te nemen of hun kennis aan te tonen vóór de verspreiding in het buitenland (via een te ontwikkelen checklist).

CyberWayFinder : Women in Cybersecurity Workforce Development ProgramCyberwayfinder bvba

Het project behelst een opleidings- en mentorprogramma om vrouwen bij te staan bij het verwerven van de nodige bekwaamheden en vaardigheden met het oog op een succesvolle loopbaan in de cyberveiligheidssector.

Het programma start met een intensieve bootcamp van vier weken over de cyberveiligheid CBK (Common Body of Knowledge).

De bootcamp maakt deel uit van een mentor- en ondersteuningsprogramma voor cyberveiligheidstaken van drie jaar met het oog op de opname van vrouwen in cyberveiligheidsteams, onmiddellijk na het intensieve opleidingsprogramma van vier weken.

Einddatum: 1 september 2017

Contact : Project Economie