Je bent hier > Home / Success stories / CommuniThings

SUCCES STORIES

CommuniThings

Dit is het verhaal van een jonge jurist van Israëlische herkomst die school liep in Groot-Brittannië, en halverwege de jaren 90 naar Brussel kwam om er een MBA te behalen… Twintig jaar later woont hij hier nog steeds. Hij heeft hier zijn leven  en carrière opgebouwd en is sinds drie jaar aan de slag als medeoprichter en CEO van CommuniThings, een startup gespecialiseerd in smart parking, een sector in volle groei. 

Was het vanzelfsprekend voor u om een eigen onderneming op te richten?

Etay Oren: Ik ben nu bijna zevenenveertig jaar oud en heb al twintig jaar bij verschillende internationale bedrijven gewerkt. Ik heb ervaring in verschillende sectoren, samengewerkt met multidisciplinaire teams en ontdekt waarin ik goed ben. Misschien was de droom om een eigen project op te starten altijd al aanwezig, maar ik heb altijd geweten dat ik het niet alleen zou doen en dat ik de juiste partners moest vinden.

Die gelegenheid deed zich echter niet meteen voor. Het idee voor CommuniThings is er niet van ene op de andere dag gekomen. Het is langzaam tot rijpheid gekomen. Na een gesprek met David Gillot en Ann Demarche, al sinds lange tijd collega’s, maar ook mijn toekomstige partners en medeoprichters van CommuniThings, bleek dat we klaar waren om de sprong te wagen. We beseften dat we goed konden samenwerken en dat we het voor bekeken hielden bij het bedrijf waar we werkten. Toen vroegen we ons af “Now what?”

We hebben elk een eigen profiel dat goed aansluit bij dat van de twee anderen. We hebben nagedacht over de beste manier om samen te werken en over domeinen met een toekomst. We hebben ons gericht op objecten die geconnecteerd zijn met smart cities (steden die gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie) als doelsector. We hebben er ongeveer zes maanden over gedaan om ons een precies beeld te vormen.

Op welke wijze is uw project innoverend?

E.O.: Nadat we vertrokken waren bij onze werkgever, hebben we een hele tijd verschillende concepten en onderwerpen uitgetest met steden, de inwoners ervan en de gemeentebesturen. Geleidelijk aan zijn smart cities daaruit naar voor gekomen. We hebben die steden aangesproken en een reeks diensten aangeboden om hen te helpen.

We willen het verkeersprobleem helpen oplossen door de parkeergelegenheid in de steden te optimaliseren. Uit statistieken blijkt immers dat 30% van het verkeer direct verband houdt met het zoeken naar een parkeerplaats. We stellen oplossingen voor op basis van sensoren aan elke parkeerplaats om informatie te verzamelen over de beschikbaarheid. Zo kunnen we gebruikers naar de vrije plaatsen leiden via een mobiele app.

De stad Bergen werkt nu al vier maanden met 110 sensoren in dertig verschillende handelswijken, tot grote tevredenheid van de handelaars die te weinig consumenten over de vloer kregen door een gebrekkige rotatie van de parkeerplaatsen. Dankzij ons systeem is de dagelijkse rotatie per plaats verdrievoudigd. De stad zelf beschikt over statistieken van de bezetting per uur en per dag, en kan op basis daarvan beter plannen. We zouden natuurlijk ook graag Brussel overtuigen en een impact hebben op ons Gewest.

Bent u nu – drie jaar later – een gelukkige ondernemer?

E.O.: Ik heb helemaal geen spijt van mijn beslissing, ook al gaat het leven van een ondernemer gepaard met allerlei wetenschappelijke, persoonlijke, financiële en andere uitdagingen. We leven niet zo comfortabel als voorheen en verdienen een stuk minder, net genoeg om het hoofd boven water te houden.

Daartegenover staat dat het bijzonder interessant is om te werken in een domein in volle groei. We houden echt van wat we doen, en we voelen dat we een impact hebben in de steden waar we actief zijn. We zijn ons bewust van het feit dat we de steden een dienst aanbieden met een zekere waarde op vlak van burgerzin en milieubewustzijn.

 Op welke steun voor starters heeft u kunnen rekenen?

E.O.: We zijn begonnen met eigen middelen. We hebben allen een groot deel van ons spaargeld in het bedrijf gestopt. Vervolgens hebben we de belangstelling gewekt van het bedrijf Wallimage Entreprises, dat initieel tussengekomen is met een converteerbare lening en daarna als eerste als aandeelhouder deelgenomen heeft in het kapitaal. Na anderhalf jaar kregen ook vrienden en familie belangstelling, evenals enkele werknemers van het bedrijf. Dat is het stadium waarin we ons momenteel bevinden.

We hebben ons kandidaat gesteld voor de Rise-award van Innoviris met een specifiek product dat deel uitmaakt van de evolutie van ons aanbod. We wisten dat er een heel dure onderzoeksfase zou zijn bij de start van dit project. We willen het uitvoeren in Brussel, en dus moesten we hier mensen aanwerven. Dankzij het budget dat via Rise gespreid over vierentwintig maanden ter beschikking gesteld werd, hebben we de nodige mensen in dienst kunnen nemen. We hebben momenteel een tiental medewerkers.

Wat zijn uw plannen en ambities?

E.O.: Sinds de uitreiking van de Rise-award hebben we overeenkomsten ondertekend met verschillende steden. We zijn al aanwezig in verschillende steden van Nederland en België, en in de loop van de zomer van 2017 zullen we ons ook vestigen in een stad van Noord-Frankrijk. We zijn er zelfs al in geslaagd om belangstelling te wekken bij verschillende steden buiten Europa, tot in China, de Verenigde Staten en zelfs Puerto Rico.

Als we ons alleen hadden toegespitst op ons basisproject zou onze groei heel langzaam verlopen zijn met onze huidige verkoopsmedewerkers. Daarom hebben we verschillende projecten die parallel lopen.Enerzijds willen we zoveel mogelijk steden voorzien van onze basisuitrusting. Daarom zijn we voor de verkoop een hele reeks samenwerkingsverbanden aangegaan met mobiele operatoren, verkopers van diensten, integrators en andere actoren met betrekking tot smart cities, die in onze naam handelen.

Naast de verkoop staan we in voor de ontwikkeling, de projecten en technische ondersteuning. Onze andere doelstelling bestaat erin om aan te tonen dat onze dienst goed functioneert, en om ons aanbod uit te breiden naar andere diensten en producten die nog niet op de markt zijn en nog geen deel uitmaken van onze basisdienst. Het project Rise zal ons de mogelijkheid bieden om deze andere as te volgen en sneller andere steden te bereiken.

Welk advies zou u geven aan personen die zich aan ondernemerschap willen wagen?

E.O.: Ik denk dat ik nog te veel midden in de actie zit om over de nodige wijsheid te beschikken! Ik kan hoogstens spreken op basis van mijn ervaringen. Ik heb geleerd om geduldiger te zijn. Toen we het idee van CommuniThings lanceerden, wilden we drie jaar later aan het hoofd staan van een bedrijf in volle groei waarvoor wereldwijd belangstelling zou zijn. Dat vergt echter tijd. Er zijn heel wat uitdagingen te overwinnen. Er is niet alleen goede wil nodig, maar ook doorzettingsvermogen en het besef dat het langer zal duren dan wat men voor ogen had.

Nog een belangrijk advies: onderschat het belang van partnerschap niet, van de personen waarmee het bedrijf opgericht werd. Goede vennoten zijn essentieel. Je moet de tijd nemen en heel erg goed nadenken voordat je aan een avontuur begint met vennoten. Je moet ze goed kennen, en misschien eerst proberen om met hen kort samen te werken voordat je samen in zee gaat.

Na dit interview, werd CommuniThings in september ook officieel geselecteerd voor het eerste Orange Fab-seizoen in België en Luxemburg

Auteur :  Catherine Aerts

Bron

Meer informatie